Česky | English

Registrovat se

Podmínky

Klient akceptací těchto podmínek souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů správcem údajů, společností Hair Fashion Point s.r.o., se sídlem: Mezouň 111, 267 18, IČ: 24733458, zapsané v obchodním resjtříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169782 (dále jen „HFP“), případně jejími zaměstnanci, resp. provozovatelem služeb společnosti HFP, tj. společností monit s.r.o. se sídlem: Skorkovského 1643/115, 636 00 Brno; IČ 26981742, které je HFP oprávněna veškeré údaje zpřístupnit. Tento souhlas klient uděluje pro všechny údaje uvedené v registraci do rezervačního systému HFP, tj. zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění níže uvedeného účelu jejich poskytnutí. Klient prohlašuje, že všechny údaje poskytnuté HFP při registraci do rezervačního systému jsou úplné a pravdivé a dále, že jeho souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých údajů byl udělen dobrovolně a je si vědom toho, že je oprávněn kdykoli svůj souhlas písemně odvolat. Klient dále prohlašuje, že si je vědom svých práv podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

HFP v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, prohlašuje, že veškeré poskytnuté údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro marketingové účely, které pro HFP zajišťuje společnost monit s.r.o. se sídlem: Skorkovského 1643/115, 636 00 Brno; IČ 26981742. HFP prohlašuje, že bude poskytnuté údaje shromažďovat v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci HFP nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají poskytnuté údaje na základě smlouvy s HFP jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.